Projecten

Snelfietsroute Nistelrode Uden Fase 3

De snelfietsroute tussen Nistelrode en Uden start in het noorden van Nistelrode. Daarna loopt de route via de Noorderbaan, Kerkveld, Hoogstraat ten zu...

Woenderskamp

In de Waalsprong realiseert gemeente Nijmegen tienduizenden nieuwe woningen. Een van de nieuwe wijken is het plan Woenderskamp. Nagenoeg alle projecte...

Herinrichting Florastraat

Herinrichting Florastraat

Gemeente West Maas en Waal

Rioolvervanging Middelrode Fase 2

Rioolvervanging Middelrode, jaarschijf 2   Gemeente Sint Michielsgestel werkt aan de grootschalige vernieuwing van het rioolstelsel in Midd...

Woonrijp maken Grote Boel

Ten noorden van de Waal is door gemeente Nijmegen een nieuwe woonwijk gerealiseerd: de Grote Boel. Wij als Gebr. Van Venrooij zijn er trots op dat ...

Bouwrijp maken Zuiderveld Nijmegen

Nijmegen groeit: aan de Keizer Hendrik VI Singel te Nijmegen is een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Deze wijk ligt in de directe omgeving van de nieuwe ...

Rioolvervanging Antiloopstraat-Dasstraat-Vossenlaan

Antiloopstraat Dasstraat Vossenlaan In mei 2021 heeft gemeente Nijmegen het project “Rioolvervanging Antiloopstraat-Dasstraat-Vossenlaan” aanbe...

Herinrichting Kwikstaart Boxmeer

In opdracht van de Gemeente Boxmeer voeren we al enkele jaren het onderhoud uit binnen de gemeentegrenzen. Voor dit project zijn er een aantal parkeer...

Korenmarkt Nijmegen

Tot voor kort stond de Korenmarkt nog bekend als een parkeerlocatie voor vergunninghouders in de Benedenstad van Nijmegen. Maar in het kader van ‘Gr...

Herinrichting Daalseweg te Nijmegen

Gemeente Nijmegen is vooruitstrevend in haar aanbestedingsbeleid. Dat bleek weer eens bij de aanbesteding van het project Herinrichting Daalseweg. Ook...

Aanleg wadi Van den Berghstraat te Boxmeer

In opdracht van Boxmeer voeren we al enkele jaren het onderhoud uit binnen de gemeente. We werken in de verschillende dorpskernen Boxmeer, Beugen, Oef...

Aanleg infrastructuur Sportpark Driehuizen Nijmegen

Het terrein van de Driehuizen was lange tijd particulier bezit. Met de aankoop van het landgoed door de gemeente is het weer teruggegeven aan de Nijme...

Aanpassing riolering Bevrijdingsstraat te Weurt

Op 25 april 2014 is het project “Aanpassing riolering Bevrijdingsstraat te Weurt” aanbesteed door Gemeente Beuningen. Het betrof een onderhandse a...

Radboud UMC Nijmegen Terreininrichting verpleeggebouw A

In het voorjaar van 2013 is Gebr. Van Venrooij ingestapt in het bouwteam met betrekking tot de terreininrichting rond het gerenoveerde verpleeggebouw ...

Rioolvervanging 6 straten Heistal te Nijmegen

Op 17 juli 2014 is het project “Rioolvervanging 6 straten Heistal” aanbesteed door Gemeente Nijmegen.

Rondom Traianus

Naast de doortrekking van de snelfietsroute was binnen dit project het vervangen van meerdere strengen hoofdriool voorzien. De ouderdom van het riool ...

Woonrijp maken Mariëndaal Groesbeek

Het centrum van Groesbeek verandert de laatste jaren in rap tempo van aanzicht. Meerdere projecten zijn inmiddels uitgevoerd of nog in uitvoering.

Ontsluitingsweg BCTN – Latensteinweg Nijmegen

Nieuwe aanleg van de Latensteinweg te Nijmegen. Deze weg gaat functioneren als nieuwe ontsluitingsweg voor Container Terminal Nijmegen. Deze weg wordt...

Gemaal K6 Waalsprong

Bij gemaal K6 aan het Pelseland hebben we de taluds verbeterd en stalen damwanden aangebracht (d.m.v. trillen) De damwanden zorgen voor stabiliteit en...
Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.