Ontsluitingsweg BCTN - Latensteinweg Nijmegen

Ontsluitingsweg BCTN - Latensteinweg Nijmegen

Nieuwe aanleg van de Latensteinweg te Nijmegen. Deze weg gaat functioneren als nieuwe ontsluitingsweg voor Container Terminal Nijmegen. Deze weg wordt aangelegd i.v.m. de aanleg van de nieuwe stadsbrug voor de Waalsprong (Nijmegen Noord) ter plaatse.

 • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen

In grote lijnen heeft Gebr. Van Venrooij de volgende werkzaamheden verricht

 • Aanbrengen boombescherming en afzetten werkterrein.
 • Opruimen bouwplaatsinrichting.
 • Opbreken bestaande terreinverharding ca. 2.800 m²
 • Verwijderen te saneren water- en gasleiding, aanleg nieuwe leidingen (o.a. HDPE ø160mm), incl. aanleg hydranten.
 • Verwijderen bestaande terreinverlichting met bijbehorend kabelwerk.
 • Verwijderen riolering, zinkputten, etc.
 • Aanleg ca. 440 m¹ PVC riool met betonnen inspectieputten t.b.v. hemel- en vuilwaterafvoer gebouw A.
 • Aanleg ca. 30 m¹ betonnen infiltratieriool t.b.v. afwatering terreinverharding (inclusief kolken en lijngoten).
 • Grondverzet t.b.v. tuinaanleg en cunetten.
 • Aanbrengen diverse kantopsluitingen (o.a. projectband 28/30x24cm) en molgoten
 • Aanbrengen bestrating van gebakken klinkerkeien, totaal ca. 1.300 m²
 • Aanbrengen onderhoudspad/brandweerroute langs gevels, bestaande uit kunststof rastertegels, in totaal ruim 1.300 m²
 • Aanbrengen grootformaattegels 60x60cm , totaal ca. 460 m²
 • Groenvoorziening, waaronder planten, 10 stuks bomen, 90 m¹ beukenhaag en 980 m² Rododendrons.
 • Aanbrengen bebording, fietsenstallingen en markering.
 • Aanbrengen terreinverlichting, diverse armaturen en masten, totaal 27 stuks verlichtingspunten, inclusief oriëntatieverlichting t.b.v. vluchtroute.

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.