Herinrichting Florastraat

Herinrichting Florastraat

Herinrichting Florastraat

Gemeente West Maas en Waal heeft het project “Herinrichting Florastraat” aanbesteed via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Wij waren hier de laagste inschrijving met een aanneemsom van € 367.000 en hebben dit werk mogen uitvoeren. Het doel van deze aanbesteding is het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan trottoirs, asfalt en riolering en er komt meer ruimte voor groen.

De Florastraat is een 30 kilometerzone maar vanwege de wegbreedte werd er harder gereden. De weg is nu versmald en er worden verkeer remmende maatregelen toegepast zodat de maximale snelheid beter gewaarborgd kan blijven. Mede doordat de weg smaller is geworden is er naast de weg ruimte ontstaan voor het aanleggen van een sloot om het regenwater beter op te kunnen vangen en af te voeren op een nabijgelegen watergang.

Enkele bijzondere werkzaamheden zijn:
– Het aanbrengen van de 750kg per stuk wegende roostergoten
– Aanbrengen van de oeverbescherming in de nabijgelegen sloot
– De rijbaan is aangebracht met de Tigerstone

  • Opdrachtgever:Gemeente West Maas en Waal
  • Opleverdatum:Juni 2022

Inhoud van het project

  • Ca. 4100m² straatwerk
  • Ca. 1,5km kantopsluitingen
  • Ca. 500m² verhardingen vervangen voor groen
  • Gescheiden rioolstelsel

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.