Woonrijp maken Grote Boel

Woonrijp maken Grote Boel

Ten noorden van de Waal wordt door gemeente Nijmegen een nieuwe woonwijk gerealiseerd: de Grote Boel.

Wij als Gebr. Van Venrooij zijn er trots op dat we hier ook een bijdrage aan mogen leveren. Wij verzorgden de inrichting van de openbare ruimte. Gezien de snelheid waarmee gebouwd wordt en de woningen worden opgeleverd een intensieve klus. Langzamerhand wordt ons werk meer en meer zichtbaar, verdwijnen bouwwegen en wordt het ontwerp van gemeente Nijmegen realiteit.

Op 14 maart 2016 is de aanbesteding gehouden. Gunningscriterium was de laagste prijs. In de maand mei 2016 zijn de werkzaamheden gestart. De aanleg van verhardingen volgt de planning van de bouwaannemers. We noemen dat bouwvolgend. Naast de verhardingen verzorgen wij ook de aanleg van de straatafwatering (kolken en leidingwerk), de aanleg en het onderhoud van groen (bomen, heesters, gras), plaatsing van zitranden, bebording en overig straatmeubilair

  • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen
  • Opleverdatum:

Inhoud van het project

  • 64.500m² aanbrengen van elementenverhardingen
  • 68.500m³ grondverzet
  • 2615ton aanbrengen van asfalt
  • 35.000m¹ aanbrengen van kantopsluitingen en molgoten
  • 503 stuks bomen geplant
  • 24.000 stuks planten geplant
Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.