Rioolvervanging 6 straten Heistal te Nijmegen

Rioolvervanging 6 straten Heistal te Nijmegen

Op 17 juli 2014 is het project “Rioolvervanging 6 straten Heistal” aanbesteed door Gemeente Nijmegen. Het gunningscriterium bedroeg de laagste prijs. Van alle inschrijvers heeft Gebr. Van Venrooij de laagste prijs aangeboden, het project is vervolgens gegund voor een aanneemsom van € 646.000,- exclusief BTW.

Het project omvat de rioolvervanging en herinrichting van de bovengrondse infrastructuur in de volgende straten (geheel of gedeeltelijk):
• Hommelstraat
• Krekelstraat
• Heidevenstraat
• Koningsmantelhof
• Oude Molenweg
• Parallelweg St. Jacobslaan

Na een korte voorbereidingsperiode zijn we op 8 september met de werkzaamheden gestart. Deze duren naar verwachting tot eind december 2014.

  • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen

In grote lijnen verricht Gebr. Van Venrooij de volgende werkzaamheden

  • Opbreken asfaltverhardingen, ca. 9.168 m²;
  • Opbreken bestaande trottoirs en overige elementenverhardingen ca. 5.203 m²;
  • Rooien bomen en bestaande groenvakken;
  • Grondwerk t.b.v. cunetten, rioolsleuven, wadi’s en groenstroken, totaal ca. 13.700 m³;
  • Opbreken 1.169 m¹ bestaand hoofdriool inclusief kolken en huis- en kolkaansluitingen;
  • Aanleg 1.175 m¹ betonriool ø300 t/m ø400mm;
  • Plaatsen 22 stuks prefab betonputten;
  • Plaatsen 80 stuks straat- en trottoirkolken;
  • Aanbrengen ca. 714 m¹ huis- en kolkaansluitleidingen;
  • Aanbrengen 8.875 m² funderingslaag;
  • Aanbrengen 6.176 m¹ kantopsluiting (opsluit-, trottoir- en inritbanden);
  • Aanbrengen ca. 694 m¹ molgoot van gebakken klinkers;
  • Straten gebakken klinkers KK, ca. 7.795 m²;
  • Aanbrengen 4.725 m² trottoirtegels;
  • Aanbrengen grondverbetering t.b.v. bomen met bijbehorende beluchtingssystemen;

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.