Radboud UMC Nijmegen Terreininrichting verpleeggebouw A

Radboud UMC Nijmegen Terreininrichting verpleeggebouw A

In het voorjaar van 2013 is Gebr. Van Venrooij ingestapt in het bouwteam met betrekking tot de terreininrichting rond het gerenoveerde verpleeggebouw A. Dit markante gebouw is gelegen aan de René Descartesdreef te Nijmegen.

Opdrachtgever voor het project is Radboudumc, het ontwerp van de terreininrichting is gemaakt door Poelmans Reesink Landschapsarchitectuur.

Na enkele maanden van voorbereiding en een periode die is gebruikt om de werkzaamheden en het budget op elkaar af te stemmen, is in het najaar van 2013 gestart met de werkzaamheden. Een belangrijke factor is de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen: opdrachtgever, landschapsarchitect, directie, bouwaannemer en installateur. Deze is naar ieders tevredenheid verlopen. Het project is op woensdag 2 april 2014 opgeleverd.

 • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen

In grote lijnen heeft Gebr. Van Venrooij de volgende werkzaamheden verricht

 • Aanbrengen boombescherming en afzetten werkterrein.
 • Opruimen bouwplaatsinrichting.
 • Opbreken bestaande terreinverharding ca. 2.800 m²
 • Verwijderen te saneren water- en gasleiding, aanleg nieuwe leidingen (o.a. HDPE ø160mm), incl. aanleg hydranten.
 • Verwijderen bestaande terreinverlichting met bijbehorend kabelwerk.
 • Verwijderen riolering, zinkputten, etc.
 • Aanleg ca. 440 m¹ PVC riool met betonnen inspectieputten t.b.v. hemel- en vuilwaterafvoer gebouw A.
 • Aanleg ca. 30 m¹ betonnen infiltratieriool t.b.v. afwatering terreinverharding (inclusief kolken en lijngoten).
 • Grondverzet t.b.v. tuinaanleg en cunetten.
 • Aanbrengen diverse kantopsluitingen (o.a. projectband 28/30x24cm) en molgoten
 • Aanbrengen bestrating van gebakken klinkerkeien, totaal ca. 1.300 m²
 • Aanbrengen onderhoudspad/brandweerroute langs gevels, bestaande uit kunststof rastertegels, in totaal ruim 1.300 m²
 • Aanbrengen grootformaattegels 60x60cm , totaal ca. 460 m²
 • Groenvoorziening, waaronder planten, 10 stuks bomen, 90 m¹ beukenhaag en 980 m² Rododendrons.
 • Aanbrengen bebording, fietsenstallingen en markering.
 • Aanbrengen terreinverlichting, diverse armaturen en masten, totaal 27 stuks verlichtingspunten, inclusief oriëntatieverlichting t.b.v. vluchtroute.

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.