Aanleg infrastructuur Sportpark Driehuizen Nijmegen

Aanleg infrastructuur Sportpark Driehuizen Nijmegen

Het terrein van de Driehuizen was lange tijd particulier bezit. Met de aankoop van het landgoed door de gemeente is het weer teruggegeven aan de Nijmegenaren. Een deel van het landgoed herbergt nu sportverenigingen, de rest blijft de natuur. Met de verplaatsing van de verschillende sportverenigingen komen er op verschillende plekken in de stad terreinen vrij. Door het bouwen van woningen op de vrijkomende sportterreinen zijn zowel de verplaatsing als de aankoop van de Driehuizen te financieren.

In de loop van 2004 ontwikkelden vertegenwoordigers van sportclubs, bewoners en gemeente – via een interactief proces – de plannen voor de nieuwe inrichting. De verschillende sportvelden zijn inmiddels aangelegd, op dit moment wordt nog gebouwd aan de clubhuizen.

Voor het middelgebied en de stuwwal wordt in overleg met omwonenden en de sportclubs een voorstel gemaakt voor een nieuwe inrichting. Een groot deel van landgoed de Driehuizen bestaat uit bos. Hier wordt in de loop van het jaar achterstallig onderhoud uitgevoerd.

  • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen

In grote lijnen heeft Gebr. Van Venrooij de volgende werkzaamheden verricht

  • Aanbrengen van dwa riool;
  • Aanbrengen van infiltratieriool middels permeobuizen;
  • Aanleg van rijwegen en parkeervoorzieningen;
  • Aanleg van wandelpaden;
  • Het verbreden van de Nijmeegsebaan tbv voorsorteerstrook;
  • Aanbrengen van straatmeubilair;
  • Cultuurtechnisch grondwerk;
  • Aanleg van groenvoorzieningen;

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.