Onze visie

Onze visie

U heeft mogelijk werk voor Gebr. Van Venrooij. Maar wat zoekt u? En hoe ziet u onze rol?

Ziet u ons als uitvoerder? Als meedenker? Als leverancier? Als partner? Dat is geen detail, maar een doorslaggevend verschil. Wat vindt u het belangrijkste criterium waaraan Gebr. van Venrooij moet voldoen? Welke eisen stelt u? We wisselen daarover graag met u van gedachten.

Wat ons betreft is samenwerking de opvolger van de traditionele verhouding tussen opdrachtgever en aannemer. En de vormen van samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer ontwikkelen zich steeds verder. Ze komen ook terug tussen de aannemer en diens leveranciers/onderaannemers. Traditionele verhoudingen maken steeds meer plaats voor diepgaandere vormen van samenwerking waarbij de nadruk ligt op wederzijds vertrouwen en het delen van winst en verlies.

Onze visie is dat deze trend richting nieuwe samenwerkingsvormen zich zal voortzetten. Gebr. van Venrooij heeft op dit gebied al veel ervaring opgebouwd, maar wij zijn er ons terdege van bewust dat wij onze kennis moeten intensiveren. Wij willen ons in dit kader ontwikkelen tot een proactieve, veelzijdige en flexibele meedenker. Met het oog daarop zullen we continu investeren in kwaliteit, kennis en kunde; essentiële succesfactoren, waarin wij ons positief willen onderscheiden in de markt.

Wij geloven in samenwerken als partners, met als grootste gemene deler een gezamenlijk doel. Daarbij houdt ieder zijn eigen inbreng en verantwoordelijkheden. Juist dat is de essentie van succesvol samenwerken. Allebei doen waar je voor staat en elkaar dat ook toevertrouwen. Want daar gaat het om: vertrouwen. En vertrouwen is iets tussen mensen. Vertrouwen heeft een basis nodig.

Twee zaken staan bij dat alles centraal, en u mag ze beide van ons verwachten: vakmanschap en betrouwbaarheid. Niets verbergen voor elkaar, maar open communiceren en elkaar récht in de ogen kijken. Alleen dan ontstaat er een sfeer van geven en nemen.

Zó samenwerken betekent elkaar in een project betrekken van begin tot eind. We hebben goede ervaringen met contractvormen die dat concreet maken. Het is onze ambitie op deze manier met u samen te werken. Dat heeft tijd nodig. Elkaar leren kennen is de eerste en belangrijkste stap van iedere relatie. Daarom maken we graag gebruik van de gelegenheid om u met deze website iets van Gebr. van Venrooij te laten zien. In het vertrouwen dat we binnenkort nader kunnen kennismaken.

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.