Herinrichting Daalseweg te Nijmegen

Herinrichting Daalseweg te Nijmegen

Gemeente Nijmegen is vooruitstrevend in haar aanbestedingsbeleid. Dat bleek weer eens bij de aanbesteding van het project Herinrichting Daalseweg. Ook hier werd de procedure gebaseerd op de economisch meest voordelige inschrijving.

Naast de prijs zijn factoren als Veiligheid, Bereikbaarheid en Kwaliteit van doorslaggevend belang. Ons plan scoorde een kwaliteitswaarde van ruim 86%. Tezamen met een concurrerende aanneemsom leverde dit voor ons de gewenste uitslag: de opdracht werd verstrekt. Daarna is Gebr. Van Venrooij met volle inzet aan een hectisch werk begonnen.

In de periode van augustus tot en met december 2016 is het complete project gerealiseerd. Dit project betreft het 1e deel dat is voorbereid door gemeente en betrof de Daalseweg tussen de rotonde bij het Badhuis en de Hobbemastraat.

De gefactureerde omzet op dit project bedraagt ca. € 800.000,00. Naast bovengenoemde werkzaamheden zijn er door ons verschillende rioolwerkzaamheden uitgevoerd, hebben we printbeton aangebracht en is er straatmeubilair geplaatst om van de openbare ruimte een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken.

  • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen

Inhoud van het project

  • Opbreken asfalt- en elementenverhardingen, totaal ca. 6.500 m²
  • Aanbrengen 8 stuks hemelwaterinfiltratieputten afmeting inwendig ø2.000mm, bij een diepte tot 4,5 m¹
  • Aanbrengen kantopsluitingen en molgoten, totaal ca. 1.530 m¹
  • Aanbrengen gebakken klinkers ca. 5.150 m² Betreft verschillende formaten stenen, deels in een mix van 4 kleuren) De rijbaan is machinaal aangebracht met behulp van onze Tigerstone*-machine
  • Aanbrengen ca. 520 ton asfalt

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.