Rondom Traianus

Rondom Traianus

Op 9 juli 2015 is de aanbesteding gehouden voor de uitvoering van project Snelfietsroute Traianus.

Naast de doortrekking van de snelfietsroute was binnen dit project het vervangen van meerdere strengen hoofdriool voorzien. De ouderdom van het riool (aanlegjaar waarschijnlijk 1910!), maakte het noodzakelijk om deze strengen te vernieuwen.

Vanwege de complexiteit van het werk is door gemeente Nijmegen besloten het project in een bouwteam uit te voeren. Omwille van de vele raakvlakken zoals niet-gesprongen explosieven, archeologie, bereikbaarheid van het centrum en Nijmegen-Oost, is gekozen om een EMVI-aanbesteding te organiseren.
Gemeente Nijmegen was op zoek naar een partner in het bouwteam die resultaat weet te boeken op de volgende drie aspecten:
1. Samenwerken in Bouwteam;
2. Doorstroming en bereikbaarheid;
3. Archeologie en niet-gesprongen explosieven;

Ons plan werd goed gewaardeerd en het interview gaf de doorslag: we werden geselecteerd als partner in het bouwteam. Een mooie uitdaging en daarnaast ook leerzaam om samen met gemeente Nijmegen zo’n proces te doorlopen.

Vervolgens startte een traject van ontwerpen, bestek schrijven, prijs bepalen, afstemming met derden, werkvoorbereiding en uitvoering. In de voorbereiding is voldoende tijd en aandacht besteed aan de vele raakvlakken en de risico’s die daaruit kunnen ontstaan.

Denk maar aan het verkeer, de ondergrondse infrastructuur, samenwerking met afdeling archeologie, begeleiding door Leemans in verband met niet-gesprongen explosieven, zorgvuldig werken langs de beeldbepalende bomen in de St. Canisiussingel en de mr. Franckenstraat, de vele evenementen die in de stad plaatsvinden en projecten die in de directe nabijheid van het werk door derden zijn uitgevoerd.

Door het project op te knippen in meerdere delen werd overlast beperkt. In de periode van februari tot en met december 2016 is het gehele project gerealiseerd.

  • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen

Inhoud van het project

  • Rioolvervanging ca. 550 m¹
  • Asfaltverhardingen, totaal ca. 2.159 ton
  • Gewapende betonverharding en printbeton, totaal. ca. 170m²
  • Aanbrengen kantopsluitingen, totaal ca. 3.400 m¹
  • Aanleg elementenverhardingen, totaal ca. 6.250 m²

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.