Bevrijdingsstraat te Weurt

Bevrijdingsstraat te Weurt

Op 25 april 2014 is het project “Aanpassing riolering Bevrijdingsstraat te Weurt” aanbesteed door Gemeente Beuningen. Het betrof een onderhandse aanbesteding op basis van een EMVI-procedure (de zgn. Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De criteria die zijn meegewogen zijn risicomanagement, kansenmanagement en Social Return. Na een gedegen beoordeling van de ingediende plannen, is op 15 mei de score van de 5 inschrijvers bekend gemaakt. Gebr. Van Venrooij heeft het project gegund gekregen op basis van de prijs en veruit de hoogste score voor het EMVI gedeelte.

Het project omvat de rioolvervanging in de Bevrijdingsstraat, Jonkerstraat en Th. Van Heereveldstraat te Weurt. Na een voorbereidingsperiode van enkele weken zijn we op 18 augustus met de werkzaamheden gestart. Deze duren naar verwachting tot eind oktober 2014. De aanneemsom van het project bedraagt € 339.300,- exclusief BTW.

 • Opdrachtgever:Gemeente Beuningen

Inhoud van het project

 • Opbreken bestaande asfalt- en elementenverhardingen ca. 2.725 m²
 • Rooien boomstronken en bestaande groenvakken
 • Opbreken bestaand hoofdriool inclusief kolken en huis- en kolkaansluitingen
 • Aanleg 347 m¹ betonriool ø700 t/m ø900mm
 • Aanleg 235 m¹ betonriool ø1.000 t/m ø1.250mm
 • Plaatsen 18 stuks prefab betonputten
 • Plaatsen 31 stuks straat- en trottoirkolken
 • Aanbrengen 203 m¹ huis- en kolkaansluitleidingen
 • Aanbrengen 1.850 m² funderingslaag;
 • Aanbrengen 712 m¹ kantopsluiting (opsluit- en trottoirbanden)
 • Straten gebakken klinkers DF, 1.420 m² (nieuw- en hergebruik)
 • Aanbrengen 600 m² trottoirtegels
 • Aanbrengen asfaltverharding

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.