Rioolvervanging Antiloopstraat-Dasstraat-Vossenlaan

Rioolvervanging Antiloopstraat-Dasstraat-Vossenlaan

Antiloopstraat Dasstraat Vossenlaan

In mei 2021 heeft gemeente Nijmegen het project “Rioolvervanging Antiloopstraat-Dasstraat-Vossenlaan” aanbesteed. We namen deze klus aan op basis van laagste prijs. In de periode juni-juli is het werk voorbereid waarna we net na de bouwvak zijn gestart met de uitvoering. Als eerste zijn de Dasstraat en de Vossenlaan uitgevoerd. Hier is het bestaande rioolstelsel vervangen. Daarna de Antiloopstraat, daar is de bestaande rioolleiding vervangen en is er een infiltratieriool ø600mm aangelegd (Permeobuizen).  De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder OOO-condities (Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten). Vervolgens zijn de straten opnieuw ingericht. In de Vossenlaan is het asfalt vervangen door nieuwe straatbakstenen. In de Dasstraat zijn de betonstenen hergebruikt en in de Antiloopstraat zijn de gebakken dikformaten hergebruikt.

Eind december 2021 is het laatste deel van dit project naar ieders tevredenheid opgeleverd en in gebruik genomen.

Samen met gemeente Nijmegen hebben we het infiltratieriool in de Antiloopstraat beproefd. Het stelsel werd gevuld met 40m3 water binnen ongeveer 15 minuten. Tijdens het vullen infiltreerde het zo snel in de bodem dat we het stelsel met moeite gevuld kregen. Binnen een half uur was al het water geïnfiltreerd in de bodem. Prima resultaat dus, met dank aan de van nature aanwezige zandgrond in grote delen van Nijmegen!

Enkele bijzonderheden:

Hergebruik van oude gebakken dikformaten, deels machinaal met Tigerstone verwerkt en deels “onder de hamer” gestraat i.v.m. maatverschil.

Besparing op CO2 uitstoot door zandbed te stabiliseren i.p.v. toepassen menggranulaat

  • Opdrachtgever:Gemeente Nijmegen
  • Opleverdatum:December 2021

Inhoud van het project

  • 500m¹ Betonriool Ø300
  • 250m¹ Infiltratieriool Ø600
  • 3000m² Elementenverhardingen hergebruikt binnen het werk

Vragen? Neem dan contact met ons op!

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.