Get Adobe Flash player
home > referenties > afgeronde projecten >

Bouwrijp maken plan Zuiderveld te Nijmegen


Nijmegen groeit: aan de Keizer Hendrik VI Singel te Nijmegen is een nieuwe woonwijk voorzien. Deze wijk ligt in de directe omgeving van de nieuwe wijk Grote Boel, en van de al gerealiseerde wijken De Boomgaard, De Elten en Het Nijland. Na voltooiing zullen er op plan Zuiderveld ongeveer 550 woningen zijn gebouwd.

Op 29 september 2017 is de aanbesteding gehouden. Gebr. Van Venrooij b.v. was laagste inschrijver met een aanneemsom van € 1.148.680,00 exclusief BTW. Na gunning zijn we met de voorbereidingen gestart.

Het plan wordt in delen bouwrijp gemaakt. De 1e fase start medio december 2017 en loopt door tot in het 1e kwartaal van 2018. Wanneer vervolgfases worden uitgevoerd is nu nog niet bekend.

Inhoud van het project:
• Ontgraven cunetten, ca. 13.795 m³;
• Grondwerk rioolsleuven, ca. 15.030 m³;
• Grondverzet t.b.v. afwerken percelen, ca. 45.000 m³;
• Ontgraven wadi’s, watergangen, ca. 11.975 m³;
• Verwerken zand in cunetten, ca. 23.850 m³;
• Grond en zand verwerken in te dempen watergangen, ca. 6.505 m³;
• Aanbrengen vuilwaterriool beton ø300mm, ca. 3.300 m¹;
• Aanbrengen hemelwaterriool beton ø300 tot 6003mm, ca. 1.880 m¹;
• Aanbrengen 158 stuks betonputten en uitstroombakken;
• Plaatsen prefab betonnen pompput;
• Aanbrengen huis- en kolkaansluitingen PVC ø125 en 160mmmm, ca. 2.700 m¹;
• Aanbrengen tijdelijke kolken;
• Aanbrengen ca. 450 m¹ persleiding ø125mm
• Aanbrengen ca. 3.440 m¹ drainage ø125mm incl. 3 stuks kunststof inspectieputten;
• Stellen ca. 6.190 m¹ kantopsluitingen 100x200mm;
• Machinaal aanbrengen ca. 15.960 m² bouwwegen van gebakken klinkers;
• Aanbrengen prefab betonnen keerwand, hoogte 1,00 en 1,25m;


Fase 1
Zuiderveld overzicht
Impressie