Get Adobe Flash player
home > referenties > lopende projecten >

Bouwrijp maken plan Rodenburg te Heeswijk DintherTussen de Koffiestraat en de Rodenburgseweg in Heeswijk Dinther is een nieuw uitbreidingsplan voorzien. Plan Rodenburg, er zijn ongeveer 150 woningen voorzien.

Op 18 mei 2017 is door gemeente Bernheze de aanbesteding gehouden voor het bouwrijp maken van dit terrein. Gebr. Van Venrooij heeft de aanbesteding gewonnen.

Half juni 2017 zijn we gestart met de uitvoering. Na een kleine onderbreking in de uitvoering (o.a. vanwege de bouwvakvakantie) zijn de werkzaamheden bijna voltooid.

Inhoud van het project:
• Opbreken bestaande verhardingen en riolering binnen plangebied;
• Rooien bomen en overig groen;
• Ontgraven cunetten, ca. 4.300 m³;
• Ontgraven waterpartijen, ca. 6.000 m³;
• Verwerken zand in cunetten; ca. 4.000 m³;
• Op hoogte brengen percelen, ca. 8.000 m³ grondverzet;
• Aanbrengen vuilwaterriool PVC ø250mm, ca. 1.300 m¹;
• Aanbrengen betonriool ø300 tot 600mm, deels infiltratieriool, totaal ca. 1.400 m¹;
• Aanbrengen 64 stuks betonputten;
• Aanleg betonnen duikers;
• Plaatsen diverse prefab betonnen uitstroombakken;
• Aanbrengen huis- en kolkaansluitingen PVC ø125mm, ca. 1.900 m¹;
• Aanbrengen tijdelijke kolken;
• Aanbrengen prefab betonnen keerwand, hoogte 1,25m;
• Machinaal aanbrengen ca. 6.000 m² bouwwegen van gebakken klinkers;
• Plaatsing pompput en aanleg persleiding ø125mm;
• Aanleg kantelstuw;

Naast het bouwrijp maken van het plan is er ook een extra hemelwaterriool aangelegd in de Rodenburgseweg.


Overzicht