Get Adobe Flash player
home > over van venrooij > missie

MISSIE


Gebr. van Venrooij werkt op basis van het economisch principe. Onze strategie is gericht op kwaliteit, toegevoegde waarde en gecontroleerde groei. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden te voldoen, is winstgevendheid onmisbaar.

Gebr. van Venrooij wil een betrouwbare onderneming zijn. Wij willen handelen op een eerlijke, integere, transparante en respectvolle manier en rekening houden met de rechtmatige belangen van een ieder op wie onze gedragingen van toepassing zijn.

Ons streven naar een succesvolle onderneming komt tot uitdrukking in het blijvend investeren in kwaliteit en het vinden van evenwicht tussen de belangen van onze opdrachtgevers, medewerkers, onderaannemers, leveranciers en, niet in de laatste plaats, onze hedendaagse samenleving.

Reconstructie Muntweg Nijmegen
Water Werkt Beek-Ubbergen