Get Adobe Flash player
home > lopende projecten

LOPENDE PROJECTEN


Woonrijp maken Grote Boel Oosterhout / Nijmegen

Ten noorden van de Waal wordt door gemeente Nijmegen een nieuwe woonwijk gerealiseerd: de Grote Boel.

Wij als Gebr. Van Venrooij zijn er trots op dat we hier ook een bijdrage aan mogen leveren. We verzorgen de inrichting van de openbare ruimte. Gezien de snelheid waarmee gebouwd wordt en de woningen worden opgeleverd een intensieve klus. Langzamerhand wordt ons werk meer en meer zichtbaar, verdwijnen bouwwegen en wordt het ontwerp van gemeente Nijmegen realiteit.

Op 14 maart 2016 is de aanbesteding gehouden. Gunningscriterium was de laagste prijs. In de maand mei 2016 zijn de werkzaamheden gestart. De aanleg van verhardingen volgt de planning van de bouwaannemers. We noemen dat bouwvolgend. Naast de verhardingen verzorgen wij ook de aanleg van de straatafwatering (kolken en leidingwerk), de aanleg en het onderhoud van groen (bomen, heesters, gras), plaatsing van zitranden, bebording en overig straatmeubilair.

Lees verder >>
Het prille begin
1 2