Get Adobe Flash player
home > lopende projecten

LOPENDE PROJECTEN


Aanleg wadi Van den Berghstraat te Boxmeer

In opdracht van Boxmeer voeren we al enkele jaren het onderhoud uit binnen de gemeente. We werken in de verschillende dorpskernen Boxmeer, Beugen, Oeffelt, Maashees, Vortum-Mullem. Deze keer hebben we een wadi aangelegd in de Van den Berghstraat in Boxmeer.

Lees verder >>

Bouwrijp maken plan Zuiderveld te Nijmegen

Nijmegen groeit: aan de Keizer Hendrik VI Singel te Nijmegen is een nieuwe woonwijk voorzien. Deze wijk ligt in de directe omgeving van de nieuwe wijk Grote Boel, en van de al gerealiseerde wijken De Boomgaard, De Elten en Het Nijland. Na voltooiing zullen er op plan Zuiderveld ongeveer 550 woningen zijn gebouwd.
Op 29 september 2017 is de aanbesteding gehouden. Gebr. Van Venrooij b.v. was laagste inschrijver met een aanneemsom van € 1.148.680,00 exclusief BTW. Na gunning zijn we met de voorbereidingen gestart. Het plan wordt in delen bouwrijp gemaakt. De 1e fase start medio december 2017 en loopt door tot in het 1e kwartaal van 2018. Wanneer vervolgfases worden uitgevoerd is nu nog niet bekend.


Lees verder >>
Zuiderveld overzicht

Wegen en riolering omgeving Bosweistraat te Bemmel

Op woensdag 26 juli 2017 is de onderhandse aanbesteding gehouden voor de uitvoering van project “Wegen en riolering omgeving Bosweistraat te Bemmel”. Gebr. Van Venrooij won de aanbesteding op basis van de laagste prijs.


Lees verder >>

Woonrijp maken Grote Boel Oosterhout / Nijmegen

Ten noorden van de Waal wordt door gemeente Nijmegen een nieuwe woonwijk gerealiseerd: de Grote Boel.

Wij als Gebr. Van Venrooij zijn er trots op dat we hier ook een bijdrage aan mogen leveren. We verzorgen de inrichting van de openbare ruimte. Gezien de snelheid waarmee gebouwd wordt en de woningen worden opgeleverd een intensieve klus. Langzamerhand wordt ons werk meer en meer zichtbaar, verdwijnen bouwwegen en wordt het ontwerp van gemeente Nijmegen realiteit.

Op 14 maart 2016 is de aanbesteding gehouden. Gunningscriterium was de laagste prijs. In de maand mei 2016 zijn de werkzaamheden gestart. De aanleg van verhardingen volgt de planning van de bouwaannemers. We noemen dat bouwvolgend. Naast de verhardingen verzorgen wij ook de aanleg van de straatafwatering (kolken en leidingwerk), de aanleg en het onderhoud van groen (bomen, heesters, gras), plaatsing van zitranden, bebording en overig straatmeubilair.

Lees verder >>
Het prille begin