Get Adobe Flash player
home > afgeronde projecten

AFGERONDE PROJECTEN


Aanleg natuurstenen plantenbak Hertog van Berryplein te Nijmegen

Op de valreep van 2014 hebben we van gemeente Nijmegen opdracht gekregen om een natuurstenen plantenbak te realiseren op het Hertog van Berryplein te Nijmegen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de periode van 2 t/m 6 februari 2015.

Lees verder >>
Banden stellen

Vervangen rioolput Stationsstraat Veghel


In het jaar 2013 en 2014 heeft Gebr. Van Venrooij het dagelijks onderhoud verzorgd aan verhardingen binnen gemeente Veghel. Daarnaast zijn er ook een aantal bijzondere klussen uitgevoerd.

Een van deze deelopdrachten betrof het vervangen van een grote rioolput in het kruispunt van de Zeven Eikenlaan met de Stationsstraat te Veghel.
Lees verder >>

Rioolvervanging 6 straten Heistal te Nijmegen


Op 17 juli 2014 is het project “Rioolvervanging 6 straten Heistal” aanbesteed door Gemeente Nijmegen. Het project omvat de rioolvervanging en herinrichting van de bovengrondse infrastructuur in de volgende straten (geheel of gedeeltelijk):
• Hommelstraat
• Krekelstraat
• Heidevenstraat
• Koningsmantelhof
• Oude Molenweg
• Parallelweg St. Jacobslaan

Lees verder >>

Rioolvervanging en hemelwaterinfiltratie Frans Halsstraat en Daalseweg te Nijmegen


Samen met Gemeente Nijmegen realiseert Gebr. Van Venrooij de vervanging van het hoofdriool in de Frans Halsstraat en Daalseweg, tevens worden er infiltratieputten geplaatst om het hemelwater te infiltreren.
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Op 22 september is het archeologisch onderzoek uitgevoerd in een deel van de Frans Halsstraat. Op 6 oktober zijn we begonnen met de volgende fase, de werkzaamheden in de Daalseweg. Eind december 2014 zal het complete project zijn voltooid.

Lees verder >>

Groot onderhoud Voorstraat Beesd (Gemeente Geldermalsen)


Op 15 juli 2014 is het project “Groot onderhoud Voorstraat Beesd” door de gemeente Geldermalsen aanbesteed. Bij deze aanbesteding met gunning op laagste prijs was Gebr. van Venrooij de laagste inschrijver en dus aannemer van het werk. De werkzaamheden zijn gestart op 1 september jl. en duren tot en met november.
De Voorstraat is gelegen in het centrum van Beesd in de gemeente Geldermalsen.

Lees verder >>
1 ... 3 4 5 6 7 ... 13