Get Adobe Flash player
home > afgeronde projecten

AFGERONDE PROJECTEN


Herinrichting Daalseweg te Nijmegen

Gemeente Nijmegen is vooruitstrevend in haar aanbestedingsbeleid. Dat bleek weer eens bij de aanbesteding van het project Herinrichting Daalseweg. Ook hier werd de procedure gebaseerd op de economisch meest voordelige inschrijving.

Naast de prijs zijn factoren als Veiligheid, Bereikbaarheid en Kwaliteit van doorslaggevend belang. Ons plan scoorde een kwaliteitswaarde van ruim 86%. Tezamen met een concurrerende aanneemsom leverde dit voor ons de gewenste uitslag: de opdracht werd verstrekt.

Daarna is Gebr. Van Venrooij met volle inzet aan een hectisch werk begonnen. In de periode van augustus tot en met december 2016 is het complete project gerealiseerd.

Lees verder >>
Overzicht Rotonde Daalseweg

Rioolvervanging Hazenkamp te Nijmegen

In diverse straten in de wijk Hazenkamp waren één of meerdere rioolstrengen aan vervanging toe. Een geschikte klus voor Gebr. Van Venrooij B.V.

Op 22 september 2015 is het project door gemeente Nijmegen aanbesteed, de opdracht werd verstrekt op basis van de laagste prijs.

In de periode van 12 oktober tot en met 23 december 2015 hebben we achtereenvolgens gewerkt in de volgende straten:
• Lamastraat,
• Nimrodstraat,
• Tijgerstraat,
• Panterstraat,
• Poemastraat,
• Wolfstraat,

Deels is de rioolvervanging aangepakt om nieuwe verhardingen aan te brengen. In andere straten zijn de bestaande klinkers hergebruikt. Zoals op de foto’s te zien behoort ook asfalt tot ons vaste werkpakket.

Lees verder >>
Eindresultaat na de vervanging van het riool en vernieuwing van de verhardingen

Vervangen put Willemsweg te Nijmegen

Eind 2016 zijn we samen met Gemeente Nijmegen begonnen met de voorbereidingen voor het vervangen van een rioolinspectieput in de Willemsweg te Nijmegen.

Uit onderzoek van de Gemeente bleek dat de gemetselde put uit 1914 in slechte staat verkeerde en vervangen moest worden.
De schade aan de put is ontstaan door hoge concentraties schadelijke gassen in het riool.
Om de nieuwe put aanvullend te beschermen tegen deze schadelijke gassen, hebben we deze voorzien van een coating bestaande uit meerdere lagen.

Aangezien deze put tot 5,00 meter onder maaiveld reikt en het verkeer op de Willemsweg door moest stromen, was dit een uitdagende klus.
Uiteindelijk is alles volgens planning verlopen en kunnen we dit pilot-project als succesvol beschouwen.

Lees verder >>
Oude put

Herinrichting Rembrandtstraat te Nijmegen

Om de herinrichting van de Rembrandtstraat te Nijmegen op een constructieve wijze aan te pakken heeft gemeente Nijmegen ons bedrijf geselecteerd om in bouwteamverband dit project uit te voeren.

Alle inspanningen zijn erop gericht geweest om de straat opnieuw in te richten maar met een uitstraling die past bij de bijzondere kenmerken van deze woonstraat in Nijmegen Oost. Onze inbreng in het bouwteam heeft voor dit project voornamelijk bestaan uit advisering omtrent keuze van materialen en maatregelen om binnen het budget toch de gewenste uitstraling aan dit deel van de Rembrandtstraat te kunnen geven.

Het project is uitgevoerd in de periode van september tot en met november 2015. Vanuit bewoners is zeer tevreden gereageerd op het verloop en het eindresultaat van de werkzaamheden.

Lees verder >>

Gebr. Van Venrooij en kunst op straat

Winkelcentrum Meijhorst / Zwembad Dukenburg

Onlangs hebben we werkzaamheden bij de entree naar Zwembad Dukenburg verricht. Naast onderhoud aan de elementenverhardingen is er een nieuwe fundering gemaakt voor het kunstwerk van Gerard Bruning. Het beeld op de foto is een onderdeel van een tweedelig werk zonder titel.
Zie ook bijgaande link http://www.nijmegen.nl/kos/kunstwerk.aspx?id=343
Het metselwerk is door geheel door Gebr. Van Venrooij verzorgd.

Lees verder >>
1 2 3 4 5 6 ... 13