Get Adobe Flash player
home > afgeronde projecten

AFGERONDE PROJECTEN


Wegen en riolering omgeving Bosweistraat te Bemmel

Op woensdag 26 juli 2017 is de onderhandse aanbesteding gehouden voor de uitvoering van project “Wegen en riolering omgeving Bosweistraat te Bemmel”. Gebr. Van Venrooij won de aanbesteding op basis van de laagste prijs.


Lees verder >>

Bouwrijp maken plan Rodenburg te Heeswijk Dinther

Tussen de Koffiestraat en de Rodenburgseweg in Heeswijk Dinther is een nieuw uitbreidingsplan voorzien. Plan Rodenburg, er zijn ongeveer 150 woningen voorzien.

Op 18 mei 2017 is door gemeente Bernheze de aanbesteding gehouden voor het bouwrijp maken van dit terrein. Gebr. Van Venrooij heeft de aanbesteding gewonnen.
Half juni 2017 zijn we gestart met de uitvoering. Na een kleine onderbreking in de uitvoering (o.a. vanwege de bouwvakvakantie) zijn de werkzaamheden bijna voltooid.

Lees verder >>
Artist impression

Gemaal K6 Waalsprong

In opdracht van gemeente Nijmegen hebben we een klus in het Waalsprong-gebied uitgevoerd.

Bij gemaal K6 aan het Pelseland hebben we de taluds verbeterd en stalen damwanden aangebracht (d.m.v. trillen) De damwanden zorgen voor stabilieit en beschermen de oevers, tevens is de bodem voorzien van stortsteen.Lees verder >>
Panorama

Woonrijp maken Grote Boel Oosterhout / Nijmegen

Ten noorden van de Waal wordt door gemeente Nijmegen een nieuwe woonwijk gerealiseerd: de Grote Boel.

Wij als Gebr. Van Venrooij zijn er trots op dat we hier ook een bijdrage aan mogen leveren. We verzorgen de inrichting van de openbare ruimte. Gezien de snelheid waarmee gebouwd wordt en de woningen worden opgeleverd een intensieve klus. Langzamerhand wordt ons werk meer en meer zichtbaar, verdwijnen bouwwegen en wordt het ontwerp van gemeente Nijmegen realiteit.

Op 14 maart 2016 is de aanbesteding gehouden. Gunningscriterium was de laagste prijs. In de maand mei 2016 zijn de werkzaamheden gestart. De aanleg van verhardingen volgt de planning van de bouwaannemers. We noemen dat bouwvolgend. Naast de verhardingen verzorgen wij ook de aanleg van de straatafwatering (kolken en leidingwerk), de aanleg en het onderhoud van groen (bomen, heesters, gras), plaatsing van zitranden, bebording en overig straatmeubilair.

Lees verder >>
Het prille begin

Ankers in Zicht Nijmegen

Ook voor kleine klussen zijn wij graag uw aanspreekpunt.
Voor het kunstwerk Ankers in Zicht verzorgden wij het grondwerk in opdracht van gemeente Nijmegen. Dit kunstwerk is geplaatst bij de Waalhaven in Nijmegen.

Lees verder >>
Ankers in Zicht
1 2 3 4 5 ... 13