Get Adobe Flash player
home > afgeronde projecten

AFGERONDE PROJECTEN


Gemaal K6 Waalsprong

In opdracht van gemeente Nijmegen hebben we een klus in het Waalsprong-gebied uitgevoerd.

Bij gemaal K6 aan het Pelseland hebben we de taluds verbeterd en stalen damwanden aangebracht (d.m.v. trillen) De damwanden zorgen voor stabilieit en beschermen de oevers, tevens is de bodem voorzien van stortsteen.Lees verder >>
Panorama

Woonrijp maken Grote Boel Oosterhout / Nijmegen

Ten noorden van de Waal wordt door gemeente Nijmegen een nieuwe woonwijk gerealiseerd: de Grote Boel.

Wij als Gebr. Van Venrooij zijn er trots op dat we hier ook een bijdrage aan mogen leveren. We verzorgen de inrichting van de openbare ruimte. Gezien de snelheid waarmee gebouwd wordt en de woningen worden opgeleverd een intensieve klus. Langzamerhand wordt ons werk meer en meer zichtbaar, verdwijnen bouwwegen en wordt het ontwerp van gemeente Nijmegen realiteit.

Op 14 maart 2016 is de aanbesteding gehouden. Gunningscriterium was de laagste prijs. In de maand mei 2016 zijn de werkzaamheden gestart. De aanleg van verhardingen volgt de planning van de bouwaannemers. We noemen dat bouwvolgend. Naast de verhardingen verzorgen wij ook de aanleg van de straatafwatering (kolken en leidingwerk), de aanleg en het onderhoud van groen (bomen, heesters, gras), plaatsing van zitranden, bebording en overig straatmeubilair.

Lees verder >>
Het prille begin

Ankers in Zicht Nijmegen

Ook voor kleine klussen zijn wij graag uw aanspreekpunt.
Voor het kunstwerk Ankers in Zicht verzorgden wij het grondwerk in opdracht van gemeente Nijmegen. Dit kunstwerk is geplaatst bij de Waalhaven in Nijmegen.

Lees verder >>
Ankers in Zicht

Stuwputten Malden

In het rioolstelsel van Malden moeten meerdere stuwputten, op verschillende locaties aangepast worden. Voor dit project betrof het een 3-tal putten. Deze werkzaamheden zijn in de periode van 3 oktober tot 11 november 2016 uitgevoerd.

Lees verder >>

Woonrijp maken Mariëndaal – Dorpsstraat, fase 3 te Groesbeek

Het centrum van Groesbeek verandert de laatste jaren in rap tempo van aanzicht. Meerdere projecten zijn inmiddels uitgevoerd of nog in uitvoering. Gebr. Van Venrooij heeft één van die fase’s voor gemeente Berg en Dal / Groesbeek woonrijp mogen maken. Dit betrof het gedeelte van de openbare ruimte gelegen tussen het spoor en de Hoflaan, rondom de nieuwbouw Marktzicht en Dorpszicht.

Lees verder >>
Overzicht van alle projecten in het centrum van Groesbeek
1 2 3 4 5 ... 12