Get Adobe Flash player
home > afgeronde projecten

AFGERONDE PROJECTEN


Aanleg wadi Van den Berghstraat te Boxmeer

In opdracht van Boxmeer voeren we al enkele jaren het onderhoud uit binnen de gemeente. We werken in de verschillende dorpskernen Boxmeer, Beugen, Oeffelt, Maashees, Vortum-Mullem. Deze keer hebben we een wadi aangelegd in de Van den Berghstraat in Boxmeer.

Lees verder >>

Groot Onderhoud Torenstraat in Heeswijk Dinther

De Torenstraat in Heeswijk Dinther (gemeente Bernheze) was toe aan groot onderhoud. Op basis van het bestaande onderhoudscontract maakten we samen met gemeente een begroting die aansluit bij de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Naast groot onderhoud aan verhardingen bestond bij gemeente Bernheze al langer de wens een gescheiden hemelwaterriool aan te leggen.

Lees verder >>
Torenstraat: rijbaan met langsparkeren

Sporthal De Misse, Woonrijp maken Vendel te Den Dungen

Op maandag 18 april 2017 heeft gemeente Sint Michielsgestel een aanbesteding gehouden met betrekking tot het project Sporthal De Misse en woonrijp maken de Vendel. Bij deze onderhandse aanbesteding kwam Gebr. Van Venrooij b.v. als laagste uit de bus. Het werk is gestart medio juni en in november 2017 is het naar volle tevredenheid opgeleverd.

Lees verder >>
Parkeerterrein Sporthal De Misse

Gerrit van Durenstraat te Nijmegen

In de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen heeft gemeente nieuwe verlichting laten plaatsen. Na die werkzaamheden dient er onderhoud aan de verhardingen te worden uitgevoerd.

We hebben daarvoor een bestek opgesteld, nadat het bestek is goedgekeurd door gemeente Nijmegen is de financiële kant van de aanbieding verder door ons uitgewerkt. Op 31 augustus hebben we opdracht gekregen voor de uitvoering.

Na de vernieuwing van lichtmasten en kabels zijn we aan de slag gegaan. Op bijgaande foto een indruk van het eindresultaat. De halfverharding, ca. 1.400 m², bestaat uit kwartsiet split. De klus is op 14 november 2017 opgeleverd.

Lees verder >>
Halfverharding onder bomen

Bouwrijp maken plan Rodenburg te Heeswijk Dinther

Tussen de Koffiestraat en de Rodenburgseweg in Heeswijk Dinther is een nieuw uitbreidingsplan voorzien. Plan Rodenburg, er zijn ongeveer 150 woningen voorzien.

Op 18 mei 2017 is door gemeente Bernheze de aanbesteding gehouden voor het bouwrijp maken van dit terrein. Gebr. Van Venrooij heeft de aanbesteding gewonnen.
Half juni 2017 zijn we gestart met de uitvoering. Na een kleine onderbreking in de uitvoering (o.a. vanwege de bouwvakvakantie) zijn de werkzaamheden bijna voltooid.

Lees verder >>
Artist impression
1 2 3 4 5 ... 12