Get Adobe Flash player
home > referenties > afgeronde projecten >

Groot Onderhoud Torenstraat in Heeswijk Dinther


De Torenstraat in Heeswijk Dinther (gemeente Bernheze) was toe aan groot onderhoud. Op basis van het bestaande onderhoudscontract maakten we samen met gemeente een begroting die aansluit bij de eisen en wensen van de opdrachtgever.

Naast groot onderhoud aan verhardingen bestond bij gemeente Bernheze al langer de wens een gescheiden hemelwaterriool aan te leggen. We hebben daarvoor een aanvullende aanbieding opgesteld en op basis van prijs en inhoud van de offerte, zijn ook die werkzaamheden aan ons gegund.

In de zomerperiode zijn de voorbereidingen gedaan. Eind september is met de werkzaamheden gestart.

Het project omvat het gedeelte van de Torenstraat vanaf de Servatiusstraat tot en met de inrit naar de parkeerplaats van het sportpark (voorbij de Heilarensestraat).

Tijdens de uitvoering zijn door derden de gas- en waterleidingen vervangen. Daarnaast hebben wij diverse maatregelen genomen om de woningen, school en horeca zo goed mogelijk bereikbaar te houden en overlast te beperken. Het project is geheel conform planning verlopen en op 22 november naar tevredenheid opgeleverd.

Inhoud van het project:
• Opbreken bestaande verhardingen, totaal ca. 3.800m²;
• Opbreken bestaande kantopsluitingen en molgoten, totaal ca. 1.380 m¹;
• Aanleg hemelwaterriool beton ø300 en ø500mm, ca. 450 m¹;
• Aanbrengen 8 stuks prefab betonputten en één uitstroombak;
• Aanbrengen huis- en kolkaansluitingen PVC ø125, ca. 456 m¹;
• Aanbrengen 28 stuks straat- en trottoirkolken;
• Aanbrengen ca. 2.970 m² funderingslaag van menggranulaat;
• Stellen ca. 1.510 m¹ kantopsluitingen en molgoten;
• Aanbrengen ca. 3.830 m² elementenverhardingen: rijbaan, parkeerplaatsen en trottoirs;
• Toepassen verkeersmaatregelen incl. tijdelijke verkeersregelinstallatie


Vóór de uitvoering van groot onderhoud
Vóór de uitvoering van groot onderhoud
Werk in uitvoering
Werk in uitvoering
Rijbaan en trottoir
Parkeervakken, markering ingetand
Fietssuggestiestrook
Verhoogd plateau