Get Adobe Flash player
home > referenties > afgeronde projecten >

Gerrit van Durenstraat te Nijmegen


In de Gerrit van Durenstraat in Nijmegen heeft gemeente nieuwe verlichting laten plaatsen. Na die werkzaamheden dient er onderhoud aan de verhardingen te worden uitgevoerd.

We hebben daarvoor een bestek opgesteld, nadat het bestek is goedgekeurd door gemeente Nijmegen is de financiële kant van de aanbieding verder door ons uitgewerkt. Op 31 augustus hebben we opdracht gekregen voor de uitvoering.

Na de vernieuwing van lichtmasten en kabels zijn we aan de slag gegaan. Op bijgaande foto een indruk van het eindresultaat. De halfverharding, ca. 1.400 m², bestaat uit kwartsiet split. De klus is op 14 november 2017 opgeleverd.