Get Adobe Flash player
home > referenties > afgeronde projecten >

Stuwputten MaldenOp 13 juni 2016 is door Gemeente Heumen de aanbesteding gehouden voor de aanpassing van een drietal stuwputten in Malden. De gemeente organiseerde een EMVI aanbesteding (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

Naast de inschrijfsom kon een fictieve korting verdiend worden. Elke inschrijver diende een plan van aanpak in voor dit project. Deze plannen werden beoordeeld op twee aspecten: hoe waarborgt de aannemer de afvoer van het riool tijdens de werkzaamheden en hoe wordt de hinder voor de omgeving geminimaliseerd ? (Denk hierbij aan doorstroming en bereikbaarheid, maar ook geluidhinder of de duur van de werkzaamheden).

Na beoordeling van de ingediende prijzen en werkplannen hebben we de opdracht tot uitvoering ontvangen. De voorbereidingen werden gestart.

In het rioolstelsel van Malden moeten meerdere stuwputten (zie uitleg onderaan), op verschillende locaties, aangepast worden. Voor dit project betrof het een 3-tal putten. Deze werkzaamheden zijn in de periode van 3 oktober tot 11 november 2016 uitgevoerd. Het betrof de volgende putten:

• Stuwput 1 in de Molensingel
• Stuwput 3B in de Groesbeekseweg nabij huisnummer 5
• Stuwput 7 in de Broeksingel naast Maldensteijn (aansluiting op de Rijksweg N844)

De werkwijze die we hebben gehanteerd bij stuwput 7 is bijzonder te noemen. De bestaande put hebben we gehandhaafd, waarbij in het werk een nieuwe betonput daaromheen is gestort. De rioolafvoer is hierdoor altijd gegarandeerd geweest. Niet onbelangrijk omdat het een grote afvoerleiding met een diameter van 1.000mm betreft.

Tevens was het niet nodig om een prefab betonput te laten maken, het gewicht zou dan zeker 40 tot 60 ton zijn geweest. Voor hijswerk met zo’n zware put is een grote telekraan nodig en had het verkeer gestremd moeten worden. Erg lastig op dit drukke kruispunt.

Door de werkzaamheden op deze manier uit te voeren hebben we de uitvoeringsduur sterk verkort en goedkoper kunnen werken. Een belangrijke besparing voor de opdrachtgever dus!

Wat is een stuwput ?
Het afvalwater uit Malden stroomt via het riool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hier wordt het vieze water schoongemaakt. Het gezuiverde water stroomt vervolgens in het Maas-Waal Kanaal. Op deze manier houden we ons kanaal schoon. Helaas werkt dit systeem niet altijd optimaal. Als er teveel rioolwater is dan wordt het overtollige water direct en ongezuiverd in het Maas Waal kanaal geloosd. Er stoomt dan dus vies rioolwater in het kanaal. Om dit te voorkomen plaatst de gemeente de stuwputten. Een stuwput is een versmalling in het riool die voorkomt dat het rioolwater te snel doorstroomt. Hierdoor wordt het ongezuiverde afvalwater minder snel in het kanaal geloosd.

Klik de foto's aan voor een goed beeld.Put vrijgegraven
Betonnen putbodem gestort
Wandbekisting gesteld
Nieuwe betonnen put in het werk gestort rond (kleine) bestaande put
Afwerking: stroomprofiel, klep, overstortranden