Get Adobe Flash player
home > referenties > lopende projecten >

Wegen en riolering omgeving Bosweistraat te BemmelOp woensdag 26 juli 2017 is de onderhandse aanbesteding gehouden voor de uitvoering van project “Wegen en riolering omgeving Bosweistraat te Bemmel”. Gebr. Van Venrooij won de aanbesteding op basis van de laagste prijs.

Het project omvat de volgende straten:
• Anna Vaecstraat
• Bosweistraat
• Imkerstraat
• Cuperstraat
• Van Ambestraat
• Van Bronkhorststraat

In deze straten wordt het vuilwaterriool vervangen. Daarnaast worden er diverse maatregelen uitgevoerd in de opvang en afvoer van hemelwater. Ook wordt groot onderhoud gepleegd aan de wegverhardingen. Alle maatregelen samen maken de wijk beter bestand tegen klimaatveranderingen.

Op 18 oktober is een informatieavond georganiseerd, deze werd druk bezocht. De planning en werkzaamheden zijn op die avond uitgebreid toegelicht. Op 23 oktober is met de werkzaamheden gestart en in de zomer van 2018 verwachten we het project op te leveren.

In totaal omvat het project de volgende werkzaamheden:
• Opbreken asfalt, totaal ca. 2.000 m²;
• Opbreken betonstenen, klinkers, trottoirtegels, totaal ca. 9.120 m²;
• Rioolvervanging (beton en PVC riool), 1.120 m¹;
• Aanbrengen 970 m¹ drainage ø160mm;
• Vervangen huisaansluitingen PVC ø125mm, ca. 1.020 m¹;
• Aanbrengen ca. 140 stuks straat- en trottoirkolken;
• Verwerken ca. 5.100 m² Aquaflowfundering;
• Relining duiker Bemmelse Zeeg, ca. 65 m¹;
• Aanbrengen kantopsluitingen, totaal ca. 4.830 m¹;
• Aanleg verhardingen (betonstenen, gebakken klinkers, trottoirtegels), totaal ca. 10.830 m²;
• Planten ca. 19 stuks bomen en aanbrengen overige beplanting;

De werkzaamheden worden deels onder begeleiding uitgevoerd in verband met de mogelijk aanwezigheid van niet gesprongen explosieven.


Download de planning

Bosweistraat bestaand
Overall-planning