Get Adobe Flash player
home > over van venrooij > wie zijn wij?

WIE ZIJN WIJ?


Gebr. van Venrooij b.v. is een middelgrote Infrabouwer gevestigd te Weurt. Wij zijn vanaf 1961 een competente aanbieder van ondergrondse- en bovengrondse infra en houden ons bezig met het ontwerp, de aanleg en onderhoud van infrastructurele werken. Zowel nieuwbouw- als onderhoudsprojecten kunnen afzonderlijk en integraal worden aangeboden.

Onze opdrachtgevers bestaan voor een belangrijk deel uit publieke en private instellingen, plaatselijke (bouw)bedrijven, bouwende ontwikkelaars, particulieren en woningbouwcorporaties. Ons werkterrein strekt zich hoofdzakelijk uit over de regio Noord Oost Brabant, Noord Limburg en Zuid Gelderland.

Acquisities vinden plaats via reguliere aanbestedingen, zowel openbaar als meervoudig en enkelvoudig onderhands.
Naast deze traditionele acquisities worden steeds meer projecten gerealiseerd in bouwteamverband en op basis van Design & Construct contracten. Bij deze contractvorm worden projecten gerealiseerd van concept tot en met uitvoering incl. meerjarig onderhoud.

Ons bedrijf kent circa 50 vaste en gemotiveerde medewerkers met een brede vakkennis. Daarnaast werken wij nauw samen met circa 40 vaste inhuurkrachten (verhuurbedrijven, onderaannemers, zzp-ers en uiteraard leerlingen SPG).

Gebr. van Venrooij werkt op basis van het economisch principe. Onze strategie is gericht op kwaliteit, toegevoegde waarde en gecontroleerde groei. Ons streven naar een succesvolle onderneming komt tot uitdrukking in het blijvend investeren in kwaliteit en het vinden van evenwicht tussen de belangen van onze opdrachtgevers, medewerkers, onderaannemers, leveranciers en, niet in de laatste plaats, onze hedendaagse samenleving.

Gebr. van Venrooij b.v. begin jaren zestig