Get Adobe Flash player
home > contact / extra's > Machinaal straten

MACHINAAL STRATEN DE TOEKOMST!!!


MACHINAAL STRATEN DE TOEKOMST!!!

Bij de helft van de controles van de Arbeidsinspectie in alle relevante branches was vorig jaar iets mis met de werkomstandigheden. De meeste overtredingen hadden te maken met onveilige machines, gereedschappen en installaties. Vanaf 2007 worden de arbeidsomstandigheden in de stratenmakersbranche extra onder de loep genomen.

Dit jaar is voorzien in een handhavingactie rond het thema 'tillen'.

In dat kader wordt de straatmakersbranche actief geïnspecteerd. Bij straatwerk met een aaneengesloten oppervlakte van 1500 vierkante meter moet in principe machinaal verwerking van stenen plaatsvinden, ongeacht het materiaal waarmee wordt gewerkt. Als we spreken over aaneengesloten straatwerk van 1500 vierkante meter of meer, dan moeten we dat niet letterlijk opvatten, maar vooral in de geest van de gemaakte afspraak. Het gaat erom dat er gezond wordt gewerkt. Machinaal, daar waar het maar kan. Dat is het uitgangspunt.

Het gaat erom dat machinale verwerking van stenen beter wordt benut. Dan moet je natuurlijk niet het werk in kleinere stukken gaan opdelen om niet aan de nieuwe norm te hoeven voldoen. Als het echt onmogelijk is om bepaalde stenen machinaal te verwerken, kan tijdelijk nog handmatig worden gewerkt. Tegelijk moet dan wel een ontwikkeling worden ingezet die op een redelijke termijn machinaal straten wel mogelijk maakt. In deze zin gaat de Arbeidsinspectie genuanceerd om met de nieuwe norm.

Het machinaal straten moet ertoe bijdragen dat stratenmakers minder vaak ziek of arbeidsongeschikt worden. Nu haalt vrijwel geen enkele werknemer werkend zijn pensioen. Jaarlijks vallen 400 ambachtslieden uit. Dat kost de sector jaarlijks 11 miljoen euro. Verzuim door lage rugklachten bezorgt bedrijven een schadepost van 9,5 miljoen.

Om deze reden heeft Gebr. van Venrooij de afgelopen maand geïnvesteerd in een nieuwe hydraulische stenenklem om optimaal in te kunnen spelen op deze nieuwe wetgeving. Zowel grootschalige als zeker ook kleinschalige werkzaamheden zijn vanaf nu met eigen mensen en materieel machinaal uitvoerbaar.