Get Adobe Flash player
home > over van venrooij > kwaliteit en kennisontwikkeling

KWALITEIT EN KENNISONTWIKKELING


Gebr. van Venrooij heeft de intentie kwaliteit te leveren. En daarmee bedoelen we simpelweg: datgene doen wat u ons vraagt. Om dat te kunnen waarmaken, stellen we voorwaarden aan onze organisatie. Dat is kwaliteitsbeleid. Het varieert van een bewuste klant- en oplossingsgerichte mentaliteit tot concrete eisen die we stellen aan de interne organisatie. Een en ander hangt nauw samen met onze zorgsystemen op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.

De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu is verankerd in de bedrijfsvoering en dienstverlening van Gebr. van Venrooij. We hebben het uiteindelijk over zaken die van belang zijn voor u, onze medewerkers en de maatschappij. Dat is ons veel waard. Kwaliteit-, arbo- en milieuzorg toetsen we graag aan de officiële normen. Het KVGM-systeem van Gebr. van Venrooij omvat dan ook de onderdelen NEN-EN-ISO 9001:2008 en VCA** . Binnen het bedrijf is een KVGM-coördinator verantwoordelijk voor het bewaken en ondersteunen van het zorgsysteem.

Een essentieel onderdeel van het kwaliteitsbeleid is het opleiden van medewerkers. Soms staat dit nadrukkelijk in het teken van certificering (bijvoorbeeld de VCA-cursus), terwijl soms het accent ligt op de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. De kwaliteit van het werk dat we opleveren, is direct afhankelijk van de kennis en ervaring van de uitvoerenden.

Vanuit die overtuiging is Gebr. van Venrooij als erkend opleidingsbedrijf al vanaf 1985 lid van de Stichting SPG Stivako te Oss.

SPG Stivako is een samenwerkingsverband van een groot aantal wegenbouwbedrijven in de regio Noordoost-Brabant, met als doel de vakopleiding van jongeren en daarmee de instroom van gekwalificeerde vakmensen voor de sector Grond - Weg en Waterbouw veilig te stellen.

Via het systeem van 4 dagen werken (praktijk) en 1 dag school (theorie) heeft Gebr. van Venrooij de afgelopen 20 jaar circa 60 jongeren begeleid naar een functie in de wegenbouw.

Onder het motto ‘de juiste man op de juiste plaats’ besteden we veel tijd aan het begeleiden van de medewerkers. Wij hebben hiervoor erkende leermeesters in dienst.

Wie iets graag doet, doet dat goed. Dat vertrouwen hebben we onderling en daarom geven we onze medewerkers in alle lagen van de organisatie de nodige verantwoordelijkheid. Dat motiveert en geeft iedereen bovendien de gelegenheid zijn capaciteiten en ambities volledig te benutten.

Leerbedrijf in Alert Bay, Vancouver Island Canada
Mechanisch banden stellen Busstation Grave
Traditioneel straatwerk Oranjesingel Nijmegen